2013-08-01 Projektering

Diligentia Vis Celeritas

Här ser du projekteringen, hur vi har tänkt att skjutbanorna skall se ur när vi är klara med allt arbete.