Årsmötesprotokoll 2019

Diligentia Vis Celeritas

Nu finns årsmötesprotokollet för årsmötet 2019 att läsa som PDF.